Back to Norsk

Description

Vandrerne – I lævandes live

Type: MC (music cassette)

Cover: transparent hardplast

År: 1984

Land: NO

Tilstand: ny

Merknad: norsk, tilbaketrukket Vandrerne-album, musikkassett, noen små “oppbevarings-riper”