Vi gjør vårt ytterste for å gi en så riktig beskrivelse som mulig av produktets tilstand.

Tilstandsvurderingen gjelder hovedsaklig brukte produkter. Nye produkter får tilstanden ny/M(mint)/som ny/uspilt og det opplyses om det er forseglet i plast eller på annen måte.

Vi vurderer både cover og vinyl, og rangerer tilstanden på coveret først, deretter vinylen. Vi vurderer ikke innersleeve, men opplyser om evnt. ukorrekte innersleeves der vi har oversikt.
Fett, fingermerker og/eller støv på vinylen er ikke med i vurderingen da dette kan renses/vaskes av.

OBS! Amerikanske vinyl-cover bedømmer vi litt mindre konservativt! Slike cover består for det meste av et tynt stykke uglanset papirprint som er brettet rundt to papp-plater, dermed tåler disse mye mindre enn europeiske cover.

Vår vurdering av vinyl cover:

M (mint)/NY/SOM NY
Slik coveret vil fremstå fra butikk uten å være forseglet i plast.

NM eller M- (near mint eller mint minus)
Coveret har stått i en hylle over tid, men oppfattes fortsatt som tilnærmet strøkent.

EX (excellent)
Coveret fremstår som meget pent, men kan ha prislapp eller limrester fra tilsvarende.

EX- (excellent minus)
Fortsatt et meget pent cover, men kan ha en mindre brett, ørlitt slitasje i hjørner eller liknende.

VG+ (very good plus)
Et pent cover som åpenlyst kommer fra en som tok vare på platene sine. Kan allikevel feks. ha en mindre brett, noe hylleslitasje (shelf wear) langs kantene, slitasje i ryggen og kanskje et navnetrekk eller antydning til rift ved åpningen.

VG (very good)
Et vanlig pent cover som har de mest vanlige slitasjetrekk, som feks. noe overflateslitasje eller hylleslitasje utover det du finner i kategorien “VG+”. Allikevel i et begrenset omfang.

VG- (very good minus)
Som “VG”, men en av slitasjene er litt mer omfattende, som feks. en centimeters rift, større brett, riveskade etter prislapp eller liknende.

G+ (good plus)
Coveret er slitt og dette synes på de fleste områder (overflate/kanter/rygg etc.).

Vi bruker sjelden eller aldri gradering M- (mint minus), da vi mener det stort sett er minimale forskjeller mellom det og EX (excellent).

Cover med grad G (good), G- (good minus) og F (fair) har vi kun i nettbutikken når vinylen er sjelden/ettertraktet.

Vår vurdering av vinyl:

M (mint)/NY/SOM NY
Vinylen fremstår som blank og uspilt slik man ville forvente den direkte fra butikk uten å være forseglet.

NM eller M- (near mint eller mint minus)
Som M (mint), men spilt eller tatt ut av cover et par ganger.

EX (excellent)
Vinyl spilt noen få ganger. Kan ha spor etter å ha blitt tatt ut og inn av sleeve (noe man kan se i sterkt lys da det etterlates “mikroskopiske striper” hver gang vinylen tas ut og inn). Blankheten kan også være noe redusert i forhold til en helt ny vinyl.

EX- (excellent minus)
Som EX, men kan ha en “hairpin” (syltynn stripe). Denne påvirker ikke avspilling.

VG+ (very good plus)
En vinyl som har blitt meget godt tatt vare på, men “ny finish” er borte (dvs. ikke blank lenger). Kan ha et par ubetydelige “hairpins” som ikke påvirker avspilling. Vi anbefaler at plater med denne graderingen rengjøres for optimal lytteopplevelse, da de kan ha samlet støv i sporene opp gjennom årene samt ha et og annet fingermerke.

VG (very good)
Godt ivaretatt vinyl som gir en god lytteopplevelse uten hakk (skipping). Vinyl med denne graderingen kan ha noen striper som kan høres idet nålen på pick-up’en passerer. Vi anbefaler å rengjøre vinylen for å heve kvaliteten på avspillingen.

Vi bruker sjelden eller aldri gradering M- (mint minus), da vi mener det stort sett er minimale forskjeller mellom det og EX (excellent).

Vinyl med grad VG- (very good minus), G (good), G- (good minus) og F (fair) har vi kun i nettbutikken når den er sjelden/ettertraktet eller av annen grunn aktuell. Vinyl med disse graderingene kan innebære hakk og riper med større eller mindre påvirkning på avspilling.

Du vil i noen tilfeller finne vurderinger som feks. EX(-), VG++, VG(+), VG(-), VG– eller G++, og dette er bare i tilfeller der vi er litt ekstra petimetere.

Har du spørsmål eller andre tilbakemeldinger, ser vi frem til å høre fra deg!

Send oss en mail på

musikkpaanett@gmail.com